รูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของโครงการ

 

งานติดตั้งระบบประกอบอาคาร (อาคาร 6 ชั้น)

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

 

งานติดตั้งระบบประกอบอาคาร (อาคาร 16 ชั้น)

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

งานตกแต่งภายใน

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

 

งานจัดส่งเครื่องปรับอากาศ

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

 

งานเพิ่มเติมระบบประกอบอาคาร

 

Close