บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด                                                                                                                                             | Organization Chart


   
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 135/47 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 16 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ให้บริการงานด้านการออกแบบ การจัดหา การก่อสร้าง การควบคุมงาน ในงานก่อสร้างอาคาร และงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร รวมถึงการตกแต่งภายใน
 

 

 

บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด เน้นการให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจร (Total Solutions) และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ภายใต้การบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานจากบริษัทวิศวกร ที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศมาไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยมีจุดมุ่งเน้นการให้บริการดังนี้
     
     
     
 
   
 

 


ภายใต้ความหมาย และนิยามของ Green EPC Co.,Ltd. มีดังนี้

 
 
 
   
 

 

           Copyright © Green EPC Co., Ltd.                                                                                                 Home | About Us | Projects | News & Activity | Classified | Contact us | Affiliated Company