บริษัท กรีน อีพีซี จำกัด

ให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจร (Total Solutions) ทั้งงานด้านการออกแบบ การจัดหา การก่อสร้าง การควบคุมงานในงานก่อสร้างอาคาร และงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร รวมถึงงานตกแต่งภายใน โดยคำนึงถึงนโยบายการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยทีมบริหารงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงาน จากบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศมาไม่น้อยกว่า 20 ป
www.greenepc.co.th


 
 


บริษัท วีจี แพลนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ให้บริการด้านการวางแผน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินราคา การบริหารโครงการและบริหารงานก่อสร้าง ตลอดจนรับเหมางานก่อสร้างทุกระบบ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพให้คำปรึกษา

e-mail : vgplan@gmail.com

     
 
 

           Copyright © Green EPC Co., Ltd.                                                                                                 Home | About Us | Projects | News & Activity | Classified | Contact us | Affiliated Company