ตำแหน่งงาน
:
วิศวกร (ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา) (ประจำโครงการ)
  อัตรา
:
หลายอัตรา
  สถานที่ปฏิบัติงาน
:
กรุงเทพ และต่างจังหวัด
  รายละเอียดงาน
:
  ควบคุมงานให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และความก้าวหน้าให้เป็นไปตามแผนงาน
    ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย
    ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก
    ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย
    จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ปัญหา ฯลฯ
    ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
:
  เพศชาย
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมสาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา
    มีประสบการณ์ 1-3 ปี
    มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ
    สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง กทม. และ ต่างจังหวัด
  สวัสดิการ
:
เงินเดือน / ค่าพาหนะ / ค่าพี่พัก ต่างจังหวัด / โอที / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โบนัสประจำปี
  วิธีรับสมัคร
:
  สมัครงานทาง e-mail : green@greenepc.co.th
  สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
  โทรศัพท์ติดต่อบริษัทฯ
  ติดต่อ
:
คุณวิยะดา
       


 

           Copyright © Green EPC Co., Ltd.                                                                                                 Home | About Us | Projects | News & Activity | Classified | Contact us | Affiliated Company