ผลงานปัจจุบัน - Commercial Building

|  ผลงานที่่ผ่านมา

   Back
โครงการ SWE   โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
(Siam Wellness Education)   3 ชั้น บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด  
OWNER
:
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด   OWNER
:
บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด  
LOCATION
:
กรุงเทพมหานคร     LOCATION   ซอยสุขุมวิท 60 กรุงเทพมหานคร  
DETAIL
:
งานปรับปรุงงานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร โรงเรียน สอนนวด     DETAIL
:
งานก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย
งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
 
YEAR
:
2017     YEAR
:
2016  
     
 
   
 
   
   
             
       
     
                   

 
         
               
               
               
               
         
         
               
                 
     
         
   
     
 

           Copyright © Green EPC Co., Ltd.                                                                                                 Home | About Us | Projects | News & Activity | Classified | Contact us | Affiliated Company