ผลงานปัจจุบัน - Hotel & Resort

|  ผลงานที่่ผ่านมา

   Back
โครงการ JAZZOTEL   โครงการ โลยัล คลิฟ โฮเต็ล
       
OWNER
:
บริษัท พูลวรลักษณ์ จำกัด OWNER
:
บริษัท โรแยล คลีฟ บีช โฮเต็ล จำกัด  
LOCATION
:
ถุ.ประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร LOCATION
:
ถ.พระตำหนัง จังหวัดชลบุรี  
DETAIL
:
งานติดตั้ง งานระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคาร สำหรับอาคาร 6 ชั้น
DETAIL
:
งานปรับปรุงท่อเมนระบบปรับ
อากาศเหหนือฝ้าชั้น Ground
 
YEAR
:
2017 YEAR
:
2017
 
   
           

 

 
 

           Copyright © Green EPC Co., Ltd.                                                                                                 Home | About Us | Projects | News & Activity | Classified | Contact us | Affiliated Company